Irreecha Malkaa Ateetee Buraayyuutti Kabajame

Irreecha Malkaa Ateetee, Buraayyuutti

Malkaatti wayita irreeffatametti

Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee, Magaalaa Buraayyuu naannawaa Malkaa Ateeteetti ayyaanni Irreechaa Dilbata darbe kabajameera.

Abbootiin Gadaa, foolleewwan, dabballeewwan, jaarsoliin biyyaa, dargaggoonniifi qaamoleen hawaasaa gara garaa ganama bariirraa eegaluun ayyaanicha kabajuuf bakkichatti argamaniiru. Abbootiin Gadaas sirna galataa, eebbaafi irreeffannaa raawwataniiru.

Bakka ayyaanichi itti geggeffamutti daandiin hanga Malkaa Ateetee geessu haala mijataadhaan sirraa’eera.

Ayyaanni Irreechaa Malkaa Ateeteetti kabajamu waggoota 29 addaan citee erga turee booda Dilbata darbe si’a 10faf kabajameera.

Hirmaattonni tokko tokko Burqaa Oduu Itophiyaatti akka himanitti, ayyaanichi akkuma Bishooftuufi Burraayyuutti naannawawwan Oromiyaa biroottis xiyyeeffannaa argatee kabajamuu qaba.

Irreechi ibsituu ummata Oromoo ta’e duudhaasaa eeggatee dhalootatti akka ce’u gochuuf naannawawwan naannichaa hundatti haala gurmaa’ina qabuun kabajamuu akka qabuudha hirmaattonni yaada kennaniin kan eerani.

Jiraataan Magaalaa Burrayyuu Obbo Hundee Geessaa akka jedhanitti, ayyaanni Irreechaa sirna Oromoon durii kaasee uumaasaatiif galata ittiin dhiyeessu, tokkummaafi eenyummaasaa ittiin calaqqisiifatu waan ta’eef kabajnisaa naannawawwan hundatti cimee ittifufuu qaba.

Source: Bariisaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *